"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Aby vo vás bola radosť

29.08.2009 21:35

 

 „Aby vo Vás bola radosť, a nech je úplná,“ tak znel apel z úst hlavného celebranta pondelkovej mládežky, pátra Michala Zamkovského.

Vo svete sa dnes stráca radosť. Je badateľný rozmach biznisu, zábavy za drahé peniaze. Zdôraznil tiež, že zdravý humor je dôležitý pre náš každodenný život . Napomáha niesť jeho ťarchu.

„Mám rád situačný humor, ale svet sa nemá na čom zasmiať“, priznáva páter Zamkovský. Vysokoškolákov vyzýval k tomu, aby si zachovali postoj nádeje a boli tiež v svojom prostredí školy a rodiny tými pravými prorokmi radosti a svetla.

To, po čom všetci túžime je hlboká blaženosť neba, vyvierajúca zo srdca ako prirodzená potreba. Sv. Augustín hovorí, že často krát ju hľadáme tam, kde ju nenájdeme a neuspokojí nás úplne. Pretože jej prameň je v Bohu. Ak týmto zdrojom nie je Boh vynára sa dychtivosť po plytkých lacných zábavách tohto sveta. Ničíme tým však seba. Chceme od ľudí, či vecí tohto sveta Božské šťastie, ale to nám nemôžu dať a naplniť v takej hĺbke a miere ako Boh. Je preto nezmyslom hľadať Božské nebo – šťastie bez Boha. „Nekĺžme sa po povrchu, pretože cez skúšky nevydržíme,“ objasňuje páter.

Smiling all time..it is possible?

Ak nie si v pohode a usmiaty, tak „určite“ nepiješ tú správnu vodu, nejazdíš na tom správnom aute. Ak sa neusmievaš tak ako v reklame, najlepšie dvadsaťštyri hodín, nevieš si „správne“ usporiadať a zariadiť svoj život.

„Svet reklám, masmédií nám hovorí jedno veľké klamstvo. Manipuluje a zavádza. Tie najhlbšie túžby lásky šťastia, ktoré Boh dáva do srdca sa degradujú pomýleným názorom. Média ponúkajú len prízemnú odpoveď, ktoré fyzicky dokážu uspokojiť a navádzajú dusivú atmosféru. Pretože ani postavenie, ani bohatstvo totiž nedokážu uspokojiť túžbu človeka po vyšších duchovných hodnotách,“ vysvetľuje páter Michal.

Ježiš nám neponúka byť svetsky „happy“. Dáva nám Božiu radosť, vyžarujúcu z vnútra. Z plnosti srdca. Konkrétnu a reálnu aj v bežnom živote. Nielen v kostole.  Radosť nezanikne a šíri sa veľmi rýchlo. Rozdávaním.

..a ľudia išli a idú za ním. Nielen pred dve tisícmi rokmi. Ježiš je uprostred nás, nežijeme sami. Aj sám hovorí : „Svoj pokoj a radosť Vám dávam.“ A túto radosť Vám nikto nevezme.

V závere prvej misijnej homílie páter Michal prítomných vyzval k zastaveniu sa a strávenie času pod krížom. Práve na to miesto nás pozývajú aj blahoslavenstvá a nachádzame tu múdrosť života.

 

https://zumag.ku.sk/new/old/?cl=12419&au=105

—————

Späť