"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Anna Brilová: Aby sme sa nezmietali v chaose dnešných dní

29.08.2009 21:52

 

"Musíme sa naučiť hovoriť pravdu, aj keď to niekedy bolí. Zrieknúť sa senzácií, ktoré trvajú len tri dni."
Na slovíčko nielen o novinároch, s redaktorkou náboženského vysielania Slovenského rozhlasu Annou Brillovou.

Ako môžu pozdvihnúť úroveň slovenských médií práve katolícki žurnalisti?
" Pri ponúkaní hodnôt, musia byť presiaknutí tým, čo ponúkajú. Ak to majú len naučené a nie prežité, potom nedokážu nič, len zaplniť slovami priestor. V mediálnej oblasti – najmä v elektronických médiách je ešte jedna veľmi silná oblasť, ktorá pôsobí a nedá sa oklamať,a to je presvedčivosť prežitého prejavu. Ak budeme rozprávať ľuďom o hodnotách, ktoré sami nebudeme bez kompromisov vyznávať, publikum sa nám vysmeje, prinajmenšom nás nebude brať vážne, pretože vycíti, že vodu kážeme a víno pijeme. Ale na druhej strane dokáže vycítiť pravdivosť ponúkaných hodnôt, ak budeme my sami nimi presiaknutí, dokonca náš postoj bude nákazlivý... Katolíckym novinárom povedal apoštolský nuncius v SR Henryk Jozef Nowacki, že ak chce žurnalista niekomu niečo dať, musí byť tým naplnený, nesmie byť prázdny, lebo ak je prázdny, nemá čo dať. Myslím si, že s kresťanskí novinári viac spoliehajú na seba ako na Boha, na svoju múdrosť ako na Božiu múdrosť a dôsledkom potom sú kompromisy aj tam, kde by nemali byť a častokrát i prehry.\"

 

Sekulárne médiá hľadajú príčinu v slepej uličke. Tu začína priestor pre kresťanské médiá...

Je v Slovenskom rozhlase dostatok priestoru pre vysielanie náboženských relácií? "..Je cítiť postupné „vytesňovanie“ duchovných tém či hostí pôsobiacich v cirkvách, do priestoru náboženského vysielania ako v SRo tak ešte viac v STV, čo pokladám za diskriminačné."

Koncesionárske poplatky však platia aj veriaci. Nemajú azda nárok na informácie zo života cirkvi?

"Stráca sa proporcionalita a pluralita názorov nehovoriac o tom, že koncesionárske poplatky platia aj veriaci a preto by mali mať možnosť byť informovaní aj v bežnom dennom vysielacom toku o duchovných udalostiach. Vysielanie vo verejnoprávnom médiu (SRo i STV) by malo mapovať život v krajine v jej realite, teda aj život kresťanov v pravde. Že to tak nie je a že sa častokrát neinformuje pravdivo o kresťanských záležitostiach vidíme aj v tom, aké negatívne majú informácie neveriaci poslucháči a diváci napr. o katolíckej cirkvi ale i iných kresťanských cirkvách. O cirkevných záležitostiach sa vždy hovorí, keď sa jedná o negatívne informácie a málokedy ak sa jedná o pozitívne informácie, čo skresľuje celkový obraz kresťanov."

Kde treba hľadať východisko?

"Tu by mali začať rozhovory medzi vedením verejnoprávnych médií a zástupcami spoločenstiev (cirkví), aby média rešpektovali aj názory tejto skupiny a dávali im priestor aj v dennom toku vysielania. (O homosexuáloch sa hovorí, aj keď ich je málo.)"

V čom vidíte prínos kresťanských médií na Slovensku?

"Každé médium, ktoré dáva priestor pozitívnym hodnotám, má v spoločnosti opodstatnenie. Tým viac majú svoje opodstatnenie kresťanské média. Práve tie nie sú náchylné vysielať lacné, dočasné alebo až ľudstvo zničujúce programy vzhľadom na budúcnosť len preto, že dnes je taký trend. Kresťanské hodnoty, ktoré hlásajú kresťanské médiá (aspoň by mali) sú tisícročiami overené a preto dávajú najväčší predpoklad na prežitie i budúcim generáciám. Majú prorockú úlohu - poukazovať na hodnoty človeka, upozorňovať na samozničujúcu tendenciu dnešnej doby, charakterizovanú trendom všetko využiť, všetko vlastniť, všetko mať za málo námahy a málo prostriedkov, užiť si a pod. To je hlavná úloha kresťanských médií. Ak nebudú „kričať“ kresťanské média, budú „kričať“ skaly - príroda, ktorá sa už začína hlásiť, lebo ľudstvo prekročilo svoje hranice. Tento „krik“, žiaľ zmieta so sebou aj veľa ľudských životov. Sekulárne médiá hľadajú príčinu v slepej uličke. Tu začína priestor pre kresťanské médiá. Myslím si, že keby v našej dobe žil Ján Krstiteľ alebo sv. Pavol, boli by prví, ktorí by cez média kričali o kultúre života – rozhlasovali Kristovo evanjelium. Takže dobré využité kresťanské médiá majú svoje veľké opodstatnenie, až také, že si to ani nedokážeme uvedomiť."

https://zumag.ku.sk/new/old/?cl=4665&au=105

—————

Späť