"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Autorita v duchovnom živote

04.09.2009 17:20

 

 

     Duchovný boj bola téma trojdňového seminára  modlitbového spoločenstva akademickej obce pri Katolíckej univerzite v Ružomberku. Cieľom bolo rozpoznanie vlastnej duchovnej autority a prehĺbenie vo viere.  V posledný aprílový víkend ho viedol Malajzijský laický misionár, Jude Antoine.

 

     Zlo je účinným sprostredkovateľom zvráteného vnímania skutočnosti. Nie je to len nedostatok niečoho konkrétneho. Obhájiť sa proti nemu je jedna z najväčších potrieb súčasnosti. Podľa Antoina pripisujeme zlému väčšiu hodnotu aká mu v skutočnosti prináleží.

 Východiskom je nájsť správnu rovnováhu a rozlišovať. Prevziať kontrolu nad svojim životom.  

 

     „Je dôležité spoznať Bohom danú autoritu v našom živote, prekonať silu nepriateľa v moci Ježiša Krista. Dal nám silu šliapať po nepriateľovi,“ zdôraznil Jude Antoine. Nie je to však zápas s telom a krvou, ale zo zloduchmi v nebeských sférach. Jude vyzval účastníkov seminára, aby sa nebáli byť božími bojovníkmi a používali duchovnú výzbroj. „Preto si vezmite celú Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť a všetko prekonať. (porov.: Ef 6, 10-20).

 

     Jude povzbudzoval i k aktívnemu čítaniu Sv. Písma.  „Je to dvojsečná zbraň. Meč ducha. Ak ho dobre poznáte, spoznáte víťazstvo vo svojom živote. Je dôležité citovať z neho, poznať pravdu, ktorá je v ňom obsiahnutá,“ pripomenul. V závere seminára zdôraznil, že všetci sme istým spôsobom zaangažovaní v duchovnom boji. Je preto dôležité poznať pravdu o sebe samom a objavovať stopy zlého v životoch. Rozlišovať ako funguje a vplýva na nás. Pomôcť v tomto procese má dobré rozlišovanie a eucharistická modlitba, ktorá je jedna z najmocnejších zbraní duchovného boja.

 

     Jude Antoine je katolícky laický misionár s Malajzie. Spolu s manželkou Veronikou majú dve deti Aliciu a Laviniu a slúžia na plný úväzok ako katolícki laický misionári v 24 krajinách sveta. Katolícku univerzitu navštívil Jude Antoine prvý krát marci 2007.

 Viac o jeho službe sa môžete dozvedieť na jeho stránke https://kerygmamin.tripod.com/.

—————

Späť