"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Buďte karieristi s kresťanskou tvárou

31.08.2009 14:27

 

    „Hľadal som vo vašich očiach, kto je tou osobnosťou pre Slovensko,“ priznal sa po pondelkovej mládežníckej sv. omši v rybárpoľskom kostole sv. Rodiny, otec Pavol Hudák.

Takmer 72 hodín pobudol aj medzi študentmi Katolíckej univerzity v Ružomberku. Podnetnými prednáškami či osobnými rozhovormi hľadal východiská na otázniky a nasmerovanie mladého človeka. V priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka, sa v preplnenom Upabe prihovoril viac ako sto poslucháčom v utorok 17. marca.

 

Nechýba mu pokora a rád rieši veci do hĺbky. Autor úspešnej knihy – „Ďakujem, že si“, ktorá sa stala manuálom na riešenie otáznikov v udržaní čistých vzťahov. Séria jeho prednášok na CD nosičoch sa rozšírila ako lavína. Tesne po kňazskej vysviacke dostal dar reči, vďaka ktorému sa študentom prihovára už štrnásty rok. Dôverne pozná úskalia tejto doby i problémy, ktorými sa boria dnes mladí ľudia.  Rímsko-katolícky kňaz, obhajca čistých vzťahov a rektor Domu Anky Kolesárovej, otec Pavol Hudák.

 

Bol pri založení „oázy čistej lásky“ vo Vysokej nad Uhom, kde takmer desať rokov putujú za duchovným osviežením stovky prevažne mladých ľudí. A ich počet každý rok narastá. Aj vďaka výdatnej modlitbovej pomoci „fun klubu miestnych ruženčiarok.“

 

Ako využiť slabosť pre dobro a veľkosť, bola hlavná téma večernej utorkovej  prednášky.  Médiá chrlia množstvo negatívnych podnetov do spoločnosti, ktorú označil Hudák kultúrou smrti. Pornofilmy vychovávajú chorých ľudí. Zdôraznil, že city a telo sú túžbami nášho tela, ktoré sú zdravé. Je však potrebné byť pod ochranou lásky a čistoty za pomoci pravdivosti a úprimnosti, ktorá dodáva viac svetla a pomôže sa lepšie zorientovať na ceste hľadania a budovania zdravých vzťahov. Lebo kde začne nečistota, tam končí sloboda. „Láska je obeta a niečo to musí stáť. O tom je život a preto objavujme to pravé,“ zdôraznil otec Pavol.

 

Vyzval študentov k hľadaniu vlastných talentov a vystríhal pred závisťou. Označil ju za stav trápenia sa, ktoré sa stáva hriechom. Ide o zablokovanie osobnosti, ktoré je sprevádzané túžbou po daroch iného. „Nepodceňujte sa! Ste jedineční. Boh s nami ráta a nikdy nie je neskoro objaviť svoj potenciál. Daroval nám vlastnú originalitu. Človek musí objavovať svoje dary a byť tak darom pre druhých.

 

Nie je zlé mať ambície a túžbu byť úspešný.  Majte túžbu dokázať niečo v živote. Buďte karieristi, ale vždy s kresťanskou tvárou. Ľuďmi nádeje, ktorí majú odvahu na sebe pracovať, ambície ísť dopredu a byť ozajstným človekom. Hľadal som medzi vami, vo vašich očiach osobnosti, ktoré tento národ, Slovensko dnes veľmi potrebuje,“ povedal.

     

      V závere takmer trojhodinovej prednášky ozrejmil päť krokov harmonického vývoja osobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre jej zdravý rast. V prvom kroku, ktorý predstavuje  naladenie na aktivitu, je podľa neho dôležité nájsť svoje vlastné životné tempo. Vyskytuje sa tu riziko pasivity, ktorá zabíja tvorivosť a prehltenosť podnetmi reklám alebo virtuálneho sveta. Človek pri tom stráca citlivosť a radosť zo života.

Ďalším nebezpečím je aj dnes tak rozšírený konzumný spôsob života, ktoré predstavuje stratu pevnej pôdy pod nohami a preto človek hľadá stále silnejšie podnety. Preto je dôležité pracovať na sebe, systematickým vzdelávaním, ktoré smeruje do sebarealizácie v praxi.

V záverečnej časti vyzval otec Pavol mladých k tomu, aby objavovali svoje dary i seba samých pred Bohom. Povzbudil ich k tomu, aby sa nebáli ísť dopredu hoc aj míľovými krokmi. „Vy môžete byť veľkými osobnosťami aj vo vlastných rodinách. Nebojte sa ísť do sveta s touto radostnou zvesťou. Neuzatvárajte sa do seba. Chcem aby ste mali šťastný život bohatý na lásku a životný úspech.“

—————

Späť