"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Dve ceny za humánny čin roka išli na Oravu

26.04.2010 14:21

Žilinský samosprávny kraj ocenil minulý týždeň cenou Fair play za Humanitný čin roka dve pracovníčky z Domu sociálnych služieb v Tvrdošíne. V rámci celého kraja tak zareagovalo na túto výzvu celkom až 15 kandidátov, kde sa do užšieho výberu šiestich adeptov dostali práve dve Oravky. Tatiana Jelenčíková a Monika Bejdáková si odniesli ocenenie za humánnu činnosť a športovú aktivitu.

"Toto ocenenie získali na základe ich veľmi aktívneho prístupu k práci s našimi chlapcami, ktoré je dosť namáhavá a náročná, takže aj im poďakovať touto cestou. Je to pre nás ocenením, cťou, poteším aj ústavu aj ich a ďakujeme," uviedla Bibiana Trnková, vedúca ekonomického úseku a zástupkyňa riaditeľky Domu Sociálnych Služieb v Tvrdošíne.

Ocenená Tatiana Jelenčíková v kategórií športové aktivity, úspešne pripravuje svojich klientov na súťaže doma i zahraničí. Zúčastňujú tak letných ako aj zimných športov v rámci okresu, mesta, kraja, ale dosahujú výborné výsledky aj na celoslovenských a svetových súťažiach.  

„Zúčastňujeme sa celoslovenských súťaží, národných letných  a zimných olympiád. A práve na týchto súťažiach naši klienti dosahujú vynikajúce umiestnenia. Na základe týchto umiestnení sme boli nominovaní v športe tenis na celosvetovú letnú olympiádu v roku 2003 do írskeho mesta Dublin, kde sa podarilo Jaroslavovi Kulinovi získať na tejto špeciálnej olympiáde tretie miesto. O štyri roky neskoršie, sa podarilo Jarkovi získať v Šanghaji druhé miesto v štvorhre a tretie miesto v trojhre. Momentálne sa pripravujeme na európske letné hry týchto špeciálnych olympiád,“ dodala Tatiana Jelenčíková, držiteľka ceny Fair play – Humanitný čin roka v športových aktivitách.

Monika Bejdáková si odniesla domov zo Žiliny ocenenie za Humánnu činnosť. Pred niekoľkými rokmi sa sama rozhodla, že si bude brať klientov k sebe domov, a to nielen počas víkendov – dôvod a motivácia boli zrejmé.

„To, že vyrastáme všetci v úplnej, alebo šťastnej rodine je pre nás samozrejmosťou, ale naši klienti nemajú žiadne alebo len malé kontakty s rodinou. Vycítila som od nich, že potrebujú nejaký ten kontakt s rodinou tak som im to chcela nejako vyplniť,“ prezradila Bejdáková.

Práca v Domove sociálnych služieb v Tvrdošíne je náročná. Ocenenie však pracovníčky potešilo, avšak obe zhodne tvrdia, že v prvom rade patrí celému zariadeniu.

„Ja beriem svoje povolanie ako poslanie, a myslím, že aj moji kolegovia, ktorí pracujeme v tomto zariadení a vlastne robíme to s láskou a zo srdcom,“ hovorí Bejdáková. „Je to náročná práca a myslím, že je to cena, ktorú si fakt naši zamestnanci a hlavne tieto dve predstaviteľky zaslúžili, uzavrela vedúca Sociálno-terapeutického zariadenia, Anna Ferenčíková.

 

 

—————

Späť