"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Hovorili o závislostiach

26.04.2010 14:34

Odborný seminár pod názvom Možnosti pomoci pri závislostiach, priniesol siedmeho apríla množstvo podnetných informácií a zaujímavostí. O problematike diskutovali nielen odborníci, ale aj laická verejnosť. Účastníci seminára hovorili nielen o príčinách vzniku závislostí, ale predovšetkým o možnostiach liečby a prevencie pred nimi.
„Prechádzali sme všetky aspekty ako pomôcť mladým ľuďom v tomto veku jeho životnej cesty s tým, aby ju prešiel bez drog,“ spresnila spoluorganizátorka seminára, Jana Tholtová.
Súčasťou stretnutia bol aj boj s trestnou činnosťou a sociálno-patologické javy, ktoré súvisia s touto činnosťou.

 

 

Link: https://www.tvoravia.sk/clanok/sk/Hovorili-o-zavislostiach

—————

Späť