"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Hrozí obciam finančný kolaps?

11.07.2010 00:00

Nelichotivý vývoj výnosov z príjmov obcí , a to z prevodu daní fyzických osôb bol citeľný už od začiatku tohto roka. Očakávaný júnový prevod výnosu vyvolal len utvrdil oprávnenú vlnu rozhorčenia obecných samospráv.
Povodne a nízky výber dane z príjmov spôsobili , že tento mesiac obce dostali menej ako štvrtinu vlaňajšieho výnosu. Vyše 75 %-ný pokles v júni, takmer 50 %-ný v máji tak hrozí finančným kolapsom.
Ako nás informoval výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska /ďalej ZMOS/, Milan Muška, Dopad oboch faktorov, najmä výpadok dane z príjmov fyzických osôb má na väčšinu samosprávy takmer katastrofálne dôsledky a hrozí kolaps obecných rozpočtov.
ZMOS zdôrazňuje, že výpadok na dani z príjmov oproti predchádzajúcemu obdobiu minulého roka predstavuje objem cca 228 mil. eur.
Predseda ZMOS-U Michal Sýkora sa domnieva, že táto alarmujúca situácia spôsobuje vážne, priam existenčné problémy mestám a obciam. Aj napriek intenzívnemu hľadaniu spôsobov prežitia, je zásadne ohrozené fungovanie a finančná stabilita samospráv. V súčasnosti je potrebné nájsť spôsob ich dofinancovania, aby mohli plniť základné funkcie v zmysle zákonov. Zdá sa, že po predvolebných otváraní ihrísk a rozdávaní štátnych peňazí na štadióny prichádza prebudenie do tvrdej povolebnej reality.
  video report: https://www.tvoravia.sk/clanok/sk/Hrozi-obciam-financny-kolaps

—————

Späť