"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Tebou premenená

29.08.2009 21:32

Zvádzal si ma a dala som sa zviesť. Bol si silnejší ako ja.
 

 

Čo človeka premení? Často to prezradia oči. Básnik by povedal studnica duše. Celé vnútorné prežívanie, pocity radosti, smútku či blaženého šťastia. Sú veľmi citlivým a jasným indikátorom vnútorného prežívania. Ich jasot, iskra a nápadne rozšírená zrenička.  Ktosi raz povedal, že keď sa zaľúbime, je z nás úplne iný človek. Nuž, ktovie. Možno. Tak trochu. Mládenec povie svojej milej, chcem si ťa vziať za manželku. Ona sa od dojatia rozplače a objíme ho.
 


 Podoby a prejavy lásky, tohto nekonečného zdroja energie i radosti sú rôzne. Nemusí však vždy ísť o lásku partnerskú. Aj keď vonku sa zjarnieva. Často je to i vzájomná láska medzi priateľmi, matkou a dieťaťom  Robí nás citlivejšími a vnímavejšími. Zjemňuje naše srdcia nehou. Dodáva pocit slobody a akejsi ľahkosti. Jak poletujúcemu pestrofarebnému motýľovi. Láska plodí a tvorí lásku. Dotýka sa nášho vzťahu k Bohu i k blížnym.  Každý človek nosí vo svojom srdci túžby. Len láska ich oživuje a premieňa. Ten kto ju nespoznal, potáca sa a v živote blúdi. Je podstatou i kresťanskej existencie. Na jednom mieste sa v knihe kníh píše: „My sme spoznali lásku akú má Boh k nám a uverili sme v ňu.“Kto chce lásku dávať, musí ju i sám prijať. Otvoriť sa pre jej príval. Sme povolaní pre lásku. Svätý Augustín obetoval štúdiu celé roky, hľadal zmysel života a nedarilo sa mu to. Hlbokú túžbu po nej neuspokojil ani štúdiom či rozkošou v hýrivom spôsobe života. Do okamihu, kým nezacítil dotyk JEHO lásky, premeny srdca. Začal rásť vo vzťahu k nemu i ľudom.

 

Prečo je Božia láska taká silná? Lebo je nezaslúžená. Silná. Vášnivá. Odvážna.  Rozširuje srdce a zapaľuje svoj plamienok meniaci sa v oheň. ON ma miluje nielen preto, že som tu, že sa mu páčim. Miluje ma preto, že  ma stvoril, aby ma miloval. Jedinečne a osobne.  Láska je mocnejšia ako smrť. Nie je statická. Láska Boha je dymická a vášnivá. Svojou láskou si dobýja naše srdce. Ako milenec svoju milú. Aj to je slabým odvarom Božieho zvádzania. „Zvádzal si ma a dala som sa zviesť. Bol si silnejší ako ja. Srdce vo mne je rozpálené. Neviem to udržať.“ Áno, je to táto láska, ktorá dokáže zviesť a uchvátiť ľudí akými boli Šavol, Augustín či mučeníci. Je to silná vášeň. Láska, ktorá dokáže zapáliť, premeniť, uchvátiť. Vášnivá Božia láska, prebudzajúca jar v našej duši.

 

https://zumag.ku.sk/new/old/?cl=14956&au=105

—————

Späť