"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Večer s Chatrčou

25.03.2010 11:16

Literárny utorok v Čajovni pastoračného centra patril 23. marca knihe, v ktorej sa  tragédia konfrontuje s večnosťou. Širokej verejnosti nielen  za Veľkou mlákou, kde sa  predalo neuveriteľných 6 miliónov výtlačkov, vzbudzuje kniha Chatrč od Wilama Paula Younga nejeden otáznik a sebareflexiu o tom kto som a kam kráčam. Chatrč ruší klišé náboženstva a literatúry, aby nám odhalila niečo dojemné a krásne o neoddeliteľnom tanci života a božskosti.

           

            O svojich dojmoch, vnímaní autorovho odkazu spoločnosti skrz túto knihu v utorok večer diskutovalo takmer 30 účastníkov spolu s pozvanými hosťami z katedry Filozofie, Žurnalistiky,  Slovenského jazyka a literatúry a kňazmi z UPaC.

           

            Účastníci sa zhodli na tom, že význam a prínos tejto knihy nie je ani tak v literárnej hodnote, ale v jej posolstve ako takom. Kniha vnáša do vzťahu s Bohom istú živosť, hmatateľnosť pocit jeho osobnej blízkosti, pri ktorej sa roztápa naša ľudská komplikovanosť, zložitosť. „Výnimočné dielo, ktoré nás uprostred mučivého ľudského utrpenia privádza priamo do Božieho srdca a jeho podstaty. Tento úžasný príbeh nás podnecuje aby sme o Bohu a jeho zámeroch uvažovali v širšej perspektíve, ako by sa nám mohlo snívať,“ uviedol David Gregory na margo Chatrče vo svojej recenzii.

 

            Zdá sa, že Čajový večer s Chatrčou mal svoj zmysel. Podnetná diskusia, konfrontácia názorov a pootvorené dvere k ďalšiemu stretnutiu s dobrou knihou. 

 

 

 

Zdroj: https://www.kumran.sk/chatrc-p-7826.html

 

 

—————

Späť