"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Život nie je len o výkonoch

22.09.2009 12:06

Zora spolu s jej manželom sú misionármi na plný úväzok v Jordánsku. Majú dve deti a rozhodli sa slúžiť iným a odísť zo Slovenska do kultúry tak veľmi odlišnej od tej našej. V jednom svojom rozhovore v mesačníku Miriam, konštatovala zaujímavú vec na margo doby a odlišnosti kultúr v ktorých žijeme.

„Naša západná civilizácia je orientovaná na výkon, dosahovanie výsledkov, plnenie úloh a presné plánovanie. V Jordánsku je situácia diametrálne odlišná. Predovšetkým tou kultúrnou. Ľudia sú tu viac orientovaný na vzťahy a ľudí. Sú viac „eassy going,“ poznamenala Zora.

 

„Vždy majú čas sa len tak porozprávať a navštevujú sa veľmi často, je to dôležitá súčasť ich života a zohráva dôležité miesto v dennom programe,“ dodáva.  

Zorine rozčarovanie po návrate na Slovensko, bolo značné. Azda najväčšie prekvapenie, ako spomína, bol pre ňu fakt, že dokonca jej najbližší mali problém nájsť si pokojnú chvíľku na rozhovor. Len tak, o živote.

 

Kam to vlastne spejeme? Keď už aj na „malom“ Slovensku, sa predsa v rodinách za jedným stolom prirodzene nachádzal čas a priestor na rozhovor? Alebo sa až príliš poddávame trendom súčasného životného tempa?  

 

Viac ako kedykoľvek predtým je potrebná selekcia , triedenie informácií, ktoré nás zahlcujú, bombardujú dennodenne. Máme možnosť výberu. Žiť plnohodnotne s jasnými prioritami a smerovaním. Alebo si zvolíme povrchný život a konzum všetkého, čo nám na pôsobivej tácke naservírujú média? Apoštol Pavol, vystríha:

„Slobodno všetko. Ale nie všetko buduje. Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.“ /porov. 1Kor 10,23-24/

                     

Nemusíme byť predsa bezvýznamnou hračkou v rukách verejnej mienky a médií. Život je nevysloviteľný dar a nie sme tu náhodne. Má nevysloviteľne krásne dimenzie a jeho poslanie je obrovské. „Sme predsa tvorcami krásy, ktorá môže iných veľmi obohatiť. Dať inému človeku niečo, čo ho naplní a obohatí. Každý z nás môže jedinečným spôsobom vyniknúť,“ hovorí páter Štefan Halienka.

Objaviť vnútorný potenciál, ktorý v sebe nosíme, nechať ho rozvinúť a byť darom pre iných. Lebo v službe iným rastieme aj my sami.

„Máme rozum a slobodnú vôľu. A teda dokážeme rozlišovať to čo je pre iných i mravne prospešné a dobré. Nemožno robiť úskoky, ktoré deformujú mňa, ale aj iných ľudí. To predsa rozlišujeme vo svojom srdci. Každý z nás je jedinečným božím darom. Rozvíjajme preto tie dary, genialitu, talenty, ktoré máme. Ona nám bola daná do vienka Tvorcom nášho života, našej existencie a to Absolútnym bytím, ktoré má moc v plnosti a múdrosti a nemá v ničom obmedzenia. Na tom stavajme svoju existenciu,“ vyzýva jezuita p. Štefan.

 

—————

Späť