"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Katolícky žurnalista partner, sprievodca, spoločník - Diplomová práca

18.04.2011 21:34

Katolícky žurnalista ako partner, sprievodca a spoločník

Katolícky žurnalista ako partner, sprievodca a spoločník, je názov tejto predkladanej diplomovej práce. Cieľom práce bol pokus o priblíženie povolania novinára s prívlastkom katolíckeho v širšom kontexte jeho pôsobnosti, životného štýlu, práce v teréne i v redakcii, kde zohráva dôležitú rolu...

—————

31.08.2009 15:39

Stratili sme ideály...?!?

  Sme mladý,  plný ideálov a dokážeme sa "zapáliť" pre najrôznejšie veci..., pre správnu vec a vďaka svojej  horlivosti, dokážeme urobiť v spoločnosti veľké veci a pohnúť to dopredu.  Nesúhlasím s názorom, že keď prídeme do praxe "všednosti" života z nás opadnú všetky...

—————