"Stal som sa novinárom, aby som sa priblížil k srdcu celého sveta" Henry R. Luce


Lokálne televízne stanice na Slovensku /Bc.práca/

28.01.2010 17:30

Objektivita v televíznom vysielaní

Simulácia objektivity a reality   Neutralita a objektivita patria medzi hlavné zásady novinárskej etiky. Ide predovšetkým o to, aby sme absolútne nikoho neurazili, čo môže viesť až k známej deformácií vo forme spomínanej správnosti /correctness/, tak politic,kej, ako aj každej inej....

—————

28.01.2010 17:29

Súčasné možnosti vysielania lokálnych a regionálnych TV

  Dnešné možnosti lokálnych televízií nie sú také bohaté ako v Česku. Obe krajiny boli pred štrnástimi rokmi na rovnakej štartovacej čiare. Český rozhlasový a televízny trh - zvlášť ten regionálny - sa však rozvíjal s podstatne väčšou dynamikou. Napriek tomu sa viacerí predstavitelia...

—————

28.01.2010 17:26

2 Začiatky a vývoj regionálnych a lokálnych televízií

Televízie zamerané na konkrétnu obec, mesto a región sa začali formovať v roku 1994. Vtedajšia Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie udelila prvé licencie na prevádzku súkromného vysielania.V mnohých prípadoch vznikajúce stanice vyrábali lokálny program vo veľmi skromných podmienkach. Ich...

—————

28.01.2010 17:25

Situácia lokálnych a regionálnych Televíznych /TV /staníc pred , po rokom 1989

   Fenomén zvaný televízia       „Súčasná spoločnosť sa postupne premieňa na informačnú spoločnosť, dnešná generácia na generáciu masmédií a kultúra na kultúru spoločenských komunikačných prostriedkov.[1] Môžeme pozorovať, že technika rozšírila hranice svojho...

—————